Suomen Kulttuurirahasto osoittaa lisärahoitusta maatalouteen liittyvälle tutkimukselle (hakemusten eräpäivä 31.10.2017).