Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO 2016-2020

MATO-tutkimusohjelmaa koordinoivat ja rahoittivat yhdessä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimusohjelma jakautui seitsemään rahoitettavaan teema-alueeseen. Ministeriöt päättivät vuosittain, mitä ohjelman teema-alueita avattiin hakuun ja mitä kautta niihin voi hakea rahoitusta. Ohjelma järjesti vuosittaisen seminaarin, jonka tavoitteena oli tiedottaa rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja parantaa vuoropuhelua ministeriöiden ja tutkijoiden kanssa.

Tutkimusohjelman loppuseminaarissa 21.9.2021 esitelty synteesiraportti rahoitettujen tutkimushankkeiden tuloksista ja politiikkasuosituksista on ladattavissa alla:

MATO-ohjelman verkkosivujen viimeinen päivitys tehtiin 1.11.2021. Jatkossa näitä verkkosivuja ei enää päivitetä.

Tutkimusohjelman tavoitteena oli:

  • Edistää maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista
  • Luoda pohjaa tulevan rahoituskauden 2021-2026 ympäristötoimenpiteiden suunnittelulle
  • Tuottaa ratkaisuja ongelmiin, jotka vaikeuttavat ympäristötavoitteiden toteutumista
  • Tuottaa tietoa maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin tueksi.

Lähtökohtana olivat maaseutuohjelman ympäristötavoitteet:

  • Vesien ravinnekuormitus vähenee ja vesistöjen tila paranee
  • Maaperän kasvukunto paranee
  • Luonnon monimuotoisuus lisääntyy
  • Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuu.

Suojavyöhykettä Lepsämäjoella.


Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 217, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi