Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma MATO 2016-2020

MATO-tutkimusohjelmaa koordinoivat ja rahoittavat yhdessä maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö. Tutkimusohjelma jakautuu seitsemään rahoitettavaan teema-alueeseen. Ministeriöt päättävät vuosittain, mitä ohjelman teema-alueita avataan hakuun ja mitä kautta niihin voi hakea rahoitusta. Ohjelma järjestää vuosittaisen seminaarin, jonka tavoitteena on tiedottaa rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja parantaa vuoropuhelua ministeriöiden ja tutkijoiden kanssa.

Tutkimusohjelman tavoitteena on:

  • Edistää maatalouden ympäristötavoitteiden toteutumista
  • Luoda pohjaa tulevan rahoituskauden 2021-2026 ympäristötoimenpiteiden suunnittelulle
  • Tuottaa ratkaisuja ongelmiin, jotka vaikeuttavat ympäristötavoitteiden toteutumista
  • Tuottaa tietoa maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin tueksi.

Lähtökohtana ovat maaseutuohjelman ympäristötavoitteet:

  • Vesien ravinnekuormitus vähenee ja vesistöjen tila paranee
  • Maaperän kasvukunto paranee
  • Luonnon monimuotoisuus lisääntyy
  • Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuu.

Suojavyöhykettä Lepsämäjoella.


Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 217, [email protected]

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, [email protected]