FI SV EN

Metsätalous

Metsäpolitiikan päämääränä on turvata kestävän metsätalouden ja metsien monikäytön edellytykset siten, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja metsäluonnon monimuotoisuutta pidetään yllä. Suomen metsäpolitiikkaa johdetaan maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosastolla.

Metsäpolitiikan ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, julkinen rahoitus, informaatio-ohjaus ja institutionaaliset järjestelyt. Politiikkatoimien vaikutuksia, vaikuttavuutta ja tehokkuutta arvioidaan hyödyntäen politiikan arvioinnin teorian systemaattista tarkastelutapaa.

Suomen metsäpolitiikkaa koskevat keskeiset linjaukset on koottu 1990-luvun puolesta välistä lähtien kansallisiin metsäohjelmiin. Viimeisin kansallinen metsäohjelma, vuoteen 2035 ulottuva kansallinen metsästrategia laadittiin vuonna 2022 asiantuntijatyönä laajasti osallistavassa prosessissa. Kansallinen metsästrategia 2035:n visio on tavoitella kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille. Strategia laadittiin metsiemme käyttöä vuoteen 2050 asti ohjaavan metsäpoliittisen selonteon pohjalta.

Muualla palvelussamme

Kansallinen metsästrategia 2035
Metsäpoliittinen selonteko 2050
Hakkuut ja metsänhoito Suomessa -infokuvia
Metsien taloudellinen merkitys Suomessa -infokuvia

Muualla verkossa

Video: Suomalainen metsä – täynnä mahdollisuuksia
Suomen metsät vuoden 2020 eurooppalaisessa vertailussa valituilla FOREST EUROPE:n kestävän metsänhoidon kriteereillä ja indikaattoreilla (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite:


Satu Rantala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162045   Sähköpostiosoite: