Valmisteilla

Tältä sivustolta löydät ajankohtaisen tiedon maa- ja mesätalousministeriön luonnonvaraosaston metsä- ja bioenergiayksikön hankkeista.

Valmisteilla olevia hankkeita ovat:


Lisäksi EU:ssa käsitellään parhaillaan mm. LULUCF-asetusta ja biomassan kestävyyskriteereitä. (LULUCF-asetus, Biomassan kestävyyskriteerit)