Metsät

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara ja taloudellisen sekä henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta. Suomalaisen metsätalouden perustana on metsien kestävä käyttö ja hoito.

 • Ajankohtaista »

  Ajankohtaisia valmisteilla olevia hankkeita ja projekteja

 • Strategiat ja ohjelmat »

  Keskeiset metsäalan strategiat ja ohjelmat: Kansallinen metsästrategia, METSO-ohjelma, Suomen biotalousstrategia.

 • Lainsäädäntö »

  Metsälainsäädäntö on vahvin metsäpoliittinen keino metsätalouden kestävyyden turvaamisessa.

 • Metsätalous »

  Metsäpolitiikan päämääränä on turvata metsien käyttöön perustuva hyvinvointi ja metsäluonnon monimuotoisuus

 • Monimuotoisuus ja suojelu »

  Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuu.

 • Metsien ekosysteemipalvelut »

  Ekosysteemipalveluita ovat mm. puuntuotanto teollisuuden raaka-aineeksi, marjojen ja sienien tuotanto, hiilen sidonta ilmakehästä puustoon, maaperän eroosion estäminen ja metsien tarjoama virkistys.

 • Puun käyttö »

  Puuta käytetään esimerkiksi papereiden ja pakkausten valmistuksessa, rakentamisessa ja sisustuksessa, kosmetiikkaan, lääkkeisiin ja tekstiileihin sekä energian tuotantoon.

 • Kansainvälinen metsäpolitiikka & EU:n metsäasiat »

  Kansainväliset ja EU:ssa tehdyt metsä- ja ympäristöpoliittiset sitoumukset ja sopimukset vaikuttavat merkittävästi Suomen metsäsektoriin ja puuta jalostavaan teollisuuteen.

 • Metsähallinto »

  Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus.