Otson yhtiöittäminen

 

Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön (Otso metsäpalvelut) toiminta on myyty yksityiselle ostajalle syyskuussa 2016. OTSO:n liiketoimintakaupan taustalla on laki Suomen metsäkeskuksesta, jonka mukaisesti liiketoiminta on irrotettava kokonaisuudessaan metsäkeskuksesta vuoden 2016 loppuun mennessä. Osana liiketoimintayksikön irrottamista maa- ja metsätalousministeriö vastuullisena ministeriönä selvitti kaikki vaihtoehdot kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi.  Selvitystyön lopputuloksena johtokunta päätyi liiketoiminnan myyntiin. Liiketoimintakauppa korvasi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen perustettavaksi suunnitellun yhtiön, joka oli tarkoitettu välivaiheeksi yrityksen siirtämisessä yksityisille markkinoille. Nyt tähän ratkaisuun päästiin suoraan ilman valtion rahallista panosta.

Uuden perustettavan yhtiön pääomistaja on sijoitusyhtiö Helmet Business Mentors Oy ja osaomistajana on toimiva johto. Liiketoimintajohtajana jatkaa Kari Lundell. Henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön aloittaessa toimintansa.

Liiketoimintakaupasta johtuva muutos Metsäkeskuslakiin on tullut voimaan 1.1. 2017.

 

Suomen metsäkeskukselle nimittettiin uusi johtokunta (MMM:n tiedote 1.2.2017)
Metsäkeskuslain muutos vahvistettiin (MMM:n tiedote 21.12.2016)
OTSO Metsäpalveluiden myynti metsäkeskuslain muutoksena eduskuntaan (MMM:n tiedote 28.10.2016)
OTSO Metsäpalvelujen liiketoimintakauppa päätetty (MMM:n tiedote 6.9.2016)

Lisätietoja

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162444   etunimi.sukunimi@mmm.fi