Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta
MMM valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00
Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
MMM raha-asiainvaliokunta 1.10.2020 13.00

Määrärahan jako MMM/2018/22

« Raha-asiainvaliokunta 15.2.2018 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2018 määrärahan jakaminen ja vuoden 2017 määrärahan jaon muuttaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Roni Selén, Kalatalousylitarkastaja, esittelijä p.029 5162462
Asia
Ehdotus valtion talousarvion momentille 30.40.51 sisältyvän kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan (10 250 000 euroa) jakamisesta valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin. Ehdotuksessa on huomioitu eduskunnan päättämä 50 000 euron avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle ja 100 000 euron määräraha Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry:n kautta kalastuksen valvontatoimenpiteisiin. Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 50 000 euroa Kalastuksenvalvonta 100 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 1 kohta 2 450 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 2 kohta 1 435 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 3 kohta 1 810 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 2 momentti 125 000 euroa Maksunkantokulut 700 000 euroa Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 580 000 euroa YHTEENSÄ 10 250 000 euroa Vuoden 2017 talousarvion määrärahan jakoa muutetaan siten, että kalastuslain 82 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaisiin käyttötarkoituksiin osoitetusta määrärahasta 150 000 euroa siirretään käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin menoihin.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Muistio