Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Metsäneuvoston asettaminen
MMM valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Luonnonhaittakorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (236/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 15 §:ään, joka koskee luonnonhaittakorvauksen määrää, ehdotetaan tehtäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos. Kansallisesti rahoitettavaa osuutta luonnonhaittakorvauksesta korotettaisiin 5 eurolla hehtaarilta koko maassa hallituksen kehysneuvotteluissa ja budjettiriihessä 2018 tehtyjen päätösten mukaisesti. Asetuksen 8 §:ään tehtäisiin teknisluonteinen muutos. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9.4.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion momentin määräraha on 548,288 miljoonaa euroa. Määrärahasta Euroopan unionin rahoitusosuus on 97,113 miljoonaa euroa, valtion osuus 134,108 miljoonaa euroa ja kokonaan kansallisesti rahoitetun luonnonhaittakorvauksen osuus 317,067 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla on noin 64,777 miljoonaa euroa vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa, joka koostuu luonnonhaittakorvauksen kaudelta 2014-2020 siirtyvistä määrärahoista. Siirtyvästä määrärahasta käytetään noin 50,2 miljoonaa euroa vuodelta 2018 maksettavan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen maksamiseen keväällä 2019. Siirtyvän määrärahan loppuosa käytetään vuodelta 2019 maksettavan luonnonhaittakorvauksen maksamiseen. Luonnonhaittakorvaukseen arvioidaan vuonna 2019 tarvittavan yhteensä noin 545 miljoonaa euroa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen