Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maanmittauslaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon

MMM raha-asiainvaliokunta 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00