Maa- ja metsätalousministeriön asetus

« Raha-asiainvaliokunta 28.12.2018 10.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379

Asia
Esitetään annettavaksi uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista. Asetusehdotukseen sisältyvät uuden sähköisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönotosta (HE 127/2018, EV 168/2018) aiheutuvat muutokset Maanmittauslaitoksen maksuihin.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Kirjaamisasiat: Esitettyjen muutosten yhteisvaikutus laskee kirjaamisasioiden suoritteiden hintoja 2,6 %. Kirjaamismaksujen arvioidaan kerryttävän vuonna 2019 noin 20 400 000 euroa. Tämän seurauksena lainhuutoasioissa, kiinnitysasioissa ja erityisissä oikeuksissa toteutuu kustannusvastaavuus. Sähköisten asiointijärjestelmien asiointimaksut: Vuonna 2019 sähköisten asiointijärjestelmien asiointimaksutuottoja arvioidaan kertyvän 1 000 000 euroa. Asiointimaksuja koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kirjaamisasioiden tuottoina kirjaamisasioiden kustannuksia vastaava osuus (1,8 milj. euroa) sähköisen asiointijärjestelmien asiointimaksuina kerättävistä tuotoista. Osakehuoneistorekisteriin tehtävistä kirjauksista ja muista merkinnöistä perittävien maksujen tulisi vastata suoritteiden tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Huoneistotietojärjestelmää koskevan hallituksen esityksen (HE 127/2018 vp.) mukaan huoneistotietojärjestelmälain siirtymä-aikana 1.1.2019 – 31.12.2022 suoritteista saatavien tulojen ei kuitenkaan tarvitse kattaa kaikkia kustannuksia. Tämän vuoksi kirjaamis- ja merkitsemismaksuja ehdotetaan hallituksen esityksen mukaisesti määrättäväksi siten, että huoneistotietojärjestelmän suoritteista perittävillä maksuilla katettaisiin tietojärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset vuodesta 2023 eteenpäin.Hallituksen esitys huoneistotietojärjestelmälaiksi liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen. Esityksen mukaisista muutoksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Kaupanvahvistus: Vuonna 2019 kaupanvahvistuksesta arvioidaan kertyvän tuottoja 75 000 euroa. Vuoden 2019 kaupanvahvistamisesta perittäviä maksuja ei ehdoteta muutettaviksi.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta