Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston paikkatietopoliittisesta selonteosta (EK 30/2018 vp - VNS 2/2018 vp)

VNS 2/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Pentti Lähteenoja, Ylijohtaja p.029 5162485

Asia
Eduskunta on kirjelmässään hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton: eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston paikkatietopoliittisesta selonteosta pöytäkirjaan

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen