Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2018/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

HE 153/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162451
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen