Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 11.1.2019 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

HE 153/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162451

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 16 päivänä tammikuuta 2019

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen