Käyttösuunnitelman vahvistaminen

« Raha-asiainvaliokunta 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2019 käyttösuunnitelman vahvistaminen Ehdotus maa- ja metsätalousministeriön päätökseksi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2019 käyttösuunnitelman ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2019 myöntää, vahvistamiseksi.

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035

Asia
Maa- ja metsätalousministeriö päättäisi maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2019 käyttösuunnitelman vahvistamisesta ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2019 myöntää, rajaamisesta rahaston johtokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera) Vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien tulojen määräksi arvioitu 102,0 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa esitetty 2,7 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 55,0 miljoonaa euroa eli yhteensä 57,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voitaisiin vuonna 2019 myöntää, esitetään rajattavaksi 16,0 miljoonaan euroon.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta