Maa- ja metsätalousministeriön päätös

« Raha-asiainvaliokunta 7.2.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulos- ja tuloutustavoitteesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Ville Schildt, Neuvotteleva virkamies p.029 5162190

Asia
Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuotta 2019 koskevista palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 148,9 milj. euron tulostavoitteesta ja 138,9 milj. euron tuloutustavoitteesta. Valtioneuvosto päättää lopullisesta valtion talousarviotalouteen tehtävästä tuloutuksesta vuonna 2020 Metsähallituksen tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Taloudelliset: Valtion vuoden 2019 talousarvion selvitysosassa maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2019 alustavaksi tulostavoitteeksi 110,1 miljoonaa euroa ja tämän tuloksen pohjalta vuonna 2020 tehtäväksi alustavaksi tuloutustavoitteeksi 110,0 miljoonaa euroa. Tulostavoitteen noston syynä on puumarkkinatilanteen merkittävä paraneminen. Metsähallitus Metsätalous Oy:n maksamaa vuotuista käyttöoikeuskorvausta nostettiin 15 milj. euroa vuoden 2019 alusta lukien, mikä näkyy suoraan tuloksen paranemisena. Metsähallitus Metsätalous Oy:n Metsähallitukselle vuonna 2019 vuoden 2018 tuloksesta maksettavat osingot ovat noin 40 milj. euroa, kun vuonna 2018 ne olivat 21 milj. euroa. Metsähallituksen Kiinteistökehityksen osuus tulostavoitteen nostosta on noin 2 milj. euroa. Käyttöoikeuskorvauksen noston ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n runsaan voitonjaon takia Metsähallituksen liiketoiminnan tulos on poikkeuksellinen vuonna 2019. Käyttöoikeuskorvauksen korotus pienentää Metsähallitus Metsätalous Oy:n tulosta kuluvana vuonna ja siitä tehtäviä osinkoja ensi vuonna, jolloin myös Metsähallituksen liiketoiminnan tulos tippuu vastaavasti.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta