Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annettua valtioneuvoston asetusta (59/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla muutettaisiin varantohaun päättymispäivä koskemaan vuotta 2019. Lisäksi asetuksen 5 §:ään tehtäisiin säädöstekninen muutos. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 29.1.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki on kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2019 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 529,700 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2019 perustukea varten enintään noin 254 miljoonaa euroa, josta perustukijärjestelmän kansallisen varannon osuus on noin 0,4 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Vuonna 2015 perustetussa perustukijärjestelmän kansallisessa varannossa on jäljellä noin 0,4 miljoonaa euroa. Määrän arvioidaan riittävän kansallisesta varannosta vuonna 2019 haettavien tukioikeuksien myöntämiseen.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen