Määrärahan jako

« Raha-asiainvaliokunta 31.1.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 toimeenpanoa varten

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035

Asia
Päätöksellä jaettaisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskuksille 118 665 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2019 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 74 900 000 euroa on alueelliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten, 41 765 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten ja 2 000 000 euroa on koko ohjelma-aluetta koskevia toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 % julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). Ruokavirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentilla 30.10.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen) määritellään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 4 §:n 3 kohdan mukaiset jakoperusteet myöntämisvaltuuden alueellista jakoa varten. Valtion vuoden 2018 talousarvioon otettu ja jakamatta jäänyt myöntämisvaltuus 7 379 000 euroa jaetaan myöhemmin Leader-ryhmien kehystarkistusta koskevan maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti paikallista kehittämistä varten. Valtion vuoden 2019 talousarviosta jää myöhemmin jaettavaksi 3 035 000 euroa. Tämä on tarkoitus osoittaa Leader-ryhmien toiminta- ja aktivointikustannuksia varten sekä alueellista kehittämistä varten.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta