Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.4.2019 11.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 172/2018 vp; EV 235/2018 vp)

HE 172/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Tanja Viljanen, Hallitusneuvos p.029 5162353

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa siemenlain sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen