Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494

Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n perusteella tehty pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset taimenen vapautuspakosta muualla kuin Kilpisjärvellä, kiinteiden pyydysten kalapesän päivittäisestä koennasta, siian kulkuverkkokalastusta koskevan kauden myöhentämisestä alkamaan elokuun alusta, siian verkkokalastuksen sallimisesta Könkämäenossa aikavälillä 15.9.−30.9., enintään yhden kulkuverkon käyttöä koskevasta säännöstä, lohen ja siian lippokalastuskaudesta ja siikalipon rakenteesta, mateen kalastuksen sallimisesta jokialueella aikavälillä 15.9.−15.12. sekä moottorin käytön hyväksymisestä uistelussa Kilpisjärvellä ja Kilpisjärven verkkokalastuksessa noudatettavista poikkeavista säännöistä. Näitä määräyksiä sovellettiin myös vuonna 2017 ja 2018. Pöytäkirjaan lisättiin uutena määräyksenä harjuksen kalastuskielto jokialueella huhti-toukokuussa 2020. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset sisällytetään kunkin sopijapuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen