Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248

Asia
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista vuonna 2019. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.4.2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen