Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.4.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2018 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Ministeri
Jari Leppä

Esittelijä
Leena Arpiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162238

Asia
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2018. Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 102 895 000 euroa valtiolle vuonna 2019. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.

Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.2018-31.12.2018 ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 102 895 000 euroa valtiolle vuonna 2019. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (RV)

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen