Määrärahan jako MMM/2022/5

« Raha-asiainvaliokunta 20.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Kalatalouden edistämisvarojen vuoden 2022 määrärahan jakaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Roni Selén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162462
Asia
Ehdotus valtion talousarvion momentille 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen, siirtomääräraha 3-v) sisältyvän kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan (11 975 000 euroa) jakamisesta valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin. Ehdotuksessa on huomioitu eduskunnan momentille lisäämä 250 000 euroa, josta osoitetaan 100 000 euroa Säkylän Pyhäjärven hoitokalastukseen, 100 000 euroa avustuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle ja 50 000 euroa avustuksena Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:lle. Avustus Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:lle 50 000 euroa Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 100 000 euroa Säkylän Pyhäjärven hoitokalastus 100 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 1 kohta 2 500 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 2 kohta 1 450 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 1 mom. 3 kohta 1 820 000 euroa Kalastuslain 82 §:n 2 momentti 120 000 euroa Maksunkantokulut 800 000 euroa Viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 735 000 euroa Kalastusmatkailuohjelma 300 000 euroa Kalastuslain toimeenpano ja tutkimustoiminta 1 000 000 euroa YHTEENSÄ 11 975 000 euroa
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio