Määrärahan jako MMM/2022/6

« Raha-asiainvaliokunta 20.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Jakosuunnitelma hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämisestä vuonna 2022

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Avustuksina hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitettujen valtionavustusten myöntämiseen vuoden 2022 talousarvion momentilta 30.10.54 (Rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettava hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen) jaettaisiin 39,892 miljoonaa euroa liitteiden mukaisesti. Arpajaislain 17 c §:n mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle (Suomen Hippos r.y.) sekä tämän jäsenyhteisöille.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentilla 30.10.54 on vuonna 2022 osoitettu varat yhteensä 39,892 miljoonan euron suuruiseen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun tukeen. Määräraha on tarkoitettu myös muiden kuin rahapeliyhtiön tuottoihin perustuvien hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämisen valtionavustusten maksamiseen. Arpajaislain tuotto-osuutena saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.20 (Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta) jolle vuoden 2022 talousarviossa on arvioitu kertyvän 27,752 miljoonaa euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. muistio