Valtioneuvoston asetus MMM/2022/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.1.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2022 maksettavan Etelä-Suomen kansallisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen. Etelä-Suomen kansallista tukea ehdotetaan maksettavaksi sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle tukea ehdotetaan maksettavaksi kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Kasvihuoneiden tuki olisi pitkässä viljelyssä 0,1 euroa/m2 alempi kuin vuonna 2021 ja lyhyessä viljelyssä sama kuin vuonna 2021. Puutarhatuotteiden varastoinnin tuki yksikköä kohti ehdotetaan pidettävän vuoden 2021 tasolla. Tuotannosta irrotetun tuen tukitason osalta ehdotetaan maksettavaksi 39 euroa viitemäärän eläinyksikköä kohti, mikä on euron enemmän kuin vuonna 2021. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2022 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.2.2022
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2022 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 330,20 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen vuodelta 2022 arvioidaan tarvittavan 17,23 miljoonaa euroa. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen