Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.6.2022 09.45

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2022 vp; EV 54/2022 vp)

HE 33/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Esitys
Valtioneuvosto esittää että, Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen