Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/40

« Tasavallan presidentin esittely 22.6.2022 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 33/2022 vp; EV 54/2022 vp)

HE 33/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen