Arviomäärärahan ylitys MMM/2022/133

« Raha-asiainvaliokunta 29.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Arviomäärärahan ylitys momentilla 30.20.20 (Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta)

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Esa Hiiva, Maatalousneuvos p.029 5162265
Asia
Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että momentin 30.20.20 (Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta) määräraha saadaan ylittää 4 950 000 eurolla vuoden 2022 talousarviossa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Arviomäärärahan ylityksestä 2 750 000 euroa aiheutuu eläintautitorjunnan kustannuksista eläintautilain (76/2021) perusteella ja 2 200 000 euroa kunnille eläinlääkintähuoltolain (765/2009) nojalla maksettavien korvausten kasvusta. Vastaava määrärahan lisäystä koskeva ehdotus sisältyy maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2022 neljänteen lisätalousarvioehdotukseen. Arviomäärärahan ylitys tarvitaan, koska lakisääteisiä korvauksia on tarpeen maksaa jo ennen vuoden 2022 neljännen lisätalousarvion voimaantuloa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta