Viran täyttäminen MMM/2022/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Ada Ketelimäen 1.11.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.