Määrärahan jako MMM/2022/150

« Raha-asiainvaliokunta 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden rakennetukien myöntämisvaltuuksien osoittaminen vuodelle 2022

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta maaseuturahaston elpymisvälineestä tuettavia maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudet koskisivat vuonna 2022 tehtäviä tukipäätöksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2022 talousarvion momentin 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) valtuuden perusteella voidaan tehdä maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 18 300 000 eurolla. Lisäksi valtion vuoden 2021 talousarvion momentin 30.10.40 mukaisesta myöntämisvaltuudesta osoittamatta jätetty elpymisvälineen 12 000 000 euron myöntämisvaltuus on jaettavissa vuonna 2022. Vuonna 2022 on osoitettavissa myöntämisvaltuutta yhteensä 30 300 000 euroa. Aiemmin vuonna 2022 on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämisvaltuuksia yhteensä 20 000 000 euroa ja nyt ehdotetaan osoitettavaksi 10 300 000 euroa. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu vuosille 2022-2025.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta