Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2022 vp; EV 106/2022 vp)

HE 90/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Maija Mela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162249
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen