Neuvottelukunnan asettaminen MMM/2022/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162300
Asia
Organisointi Puheenjohtaja Mari Laakso, johtava paikkatietoasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö Jäsenet Ari-Pekka Dag, johtava asiantuntija, sisäministeriö Hanna Havumäki, erityisasiantuntija, puolustusministeriö Tuija Pakkanen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö Tomi Paavola, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö Riitta Autere, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö Joona Repo, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö Marko Grönholm, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä, Heli Laaksonen, kartastopäällikkö, Maanmittauslaitos Petri Tenhunen, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto Anni Patosalmi, paikkatietopäällikkö, Oulun kaupunki, Suomen Kuntaliitto ry Niina Käyhkö, professori, Turun yliopisto, FIUGINET Jari Rantala, toiminnanjohtaja, GeoForum ry Mike von Wehrt, toimialajohtaja, Trimble Solution, FLIC Sihteeristö Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen (725/2009) 5 §:n nojalla Maanmittauslaitos.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 10.11.2022 - 9.11.2025
Vaikutukset
Neuvottelukunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio