Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus YM/2018/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan pöytäkirja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen