Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2020 maksettavan sokerijuurikkaan kuljetustuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen. Vuodelta 2020 maksettavan sokerijuurikkaan kuljetustuen jakoperusteiden ja tukitason määrääminen. Sokerijuurikkaan kuljetustukea ehdotetaan maksettavaksi markkinointivuotta 2020/2021 koskevan toimitussopimuksen Polsokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukitasoksi ehdotetaan 4,68—31,24 euroa Polsokeritonnilta. Tuki maksettaisiin maatalousalan vähämerkityksisenä ns. de minimis -tukena. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 12.2.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Sokerijuurikkaan kuljetustukeen vuodelta 2020 arvioidaan tarvittavan 1,00 miljoonaa euroa, mikä on 0,20 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen