Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Liikelaitoksen tavoitteet MMM/2021/29

« Raha-asiainvaliokunta 18.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite 2021

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Leena Arpiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162238
Asia
Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2021 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 99,2 miljoonan euron tulostavoitteesta, joka on alustavasti tarkoitus tulouttaa kokonaisuudessaan valtiolle vuoden 2022 aikana. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuotta 2021 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarvion luvun 30.64 selvitysosassa maa- ja metsätalousministeriö asetti Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2021 tulostavoitteeksi 98,6 miljoonaa euroa ja tuloutustavoitteeksi 2021 tuloksesta 98,6 miljoonaa euroa maksettavaksi vuonna 2022. Metsähallituksen hallituksen esityksen pohjalta liiketoiminnan 2021 tulostavoitetta on nostettu 0,6 miljoonalla nojautuen uusimpiin liiketoiminnan talousennusteisiin. Omistajapolitiikan 2020-2024 mukainen arvioitu Metsähallituksen liiketoiminnan tulos- ja tuloutustaso on suunnittelukauden lopussa 114 miljoonaa euroa ja yhteensovittamistoimien tuloja pienentävä kokonaisvaikutus suunnittelukaudella 48 milj. euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta