Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2021/33

« Raha-asiainvaliokunta 25.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tanja Viljanen, Hallitusneuvos p.029 5162353
Asia
Esitetään annettavaksi maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 28.2.2021. Asetuksessa säädettäisiin Ruokaviraston maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista. Ehdotettu asetus vastaa pääosin nykyistä maa- ja metsätalousministeriön asetusta Ruokaviraston maksullisista suoritteista. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja olevan voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Ruokaviraston maksullisista suoritteista arvioidaan vuonna 2021 kertyvän tuloja noin 24,4 milj. euroa. Tästä julkisoikeudellisten suoritteiden maksutuottojen osuudeksi arvioidaan 20,7 milj. euroa ja liiketaloudellisten suoritteiden maksutuotoiksi arvioidaan 3,7 milj. euroa. Tulojen kokonaislisäyksen ehdotetuilla muutoksilla on arvioitu olevan n. 800 000 euroa maaliskuusta vuoden 2021 loppuun.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta