Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Ehdotetulla asetuksella säädettäisiin kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien tarkastamisesta, valvonnan järjestämisestä sekä valvonnan seuraamuksista vuonna 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 24.3.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen