Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Tilinpäätöksen vahvistaminen MMM/2021/52

« Raha-asiainvaliokunta 25.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Esa Hiiva, Maatalousneuvos p.029 5162265
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö saisi vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä olevan maatalouden interventiorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen liitteen 5 mukaisesti ja että maatalouden interventiorahaston alijäämä 18 694,12 euroa tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 kirjataan rahaston omaan pääomaan. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2020 oli 3 150 361,27 euroa. Vuonna 2020 rahastoon tehtiin 200 000 euron siirto valtion talousarviosta momentilta 30.20.60. Maatalouden interventiorahasto voi toimintojensa väliaikaista rahoittamista varten ottaa tietyin ehdoin lainoja. Vuonna 2020 lainaa ei otettu ja tilikauden päättyessä rahastolla ei ollut lainapääomaa. Interventiovarastot pysyivät koko vuoden tyhjinä, koska viljan ja maitojauheen interventio-ostoja ei tilikauden aikana tehty ja rahastolla ei ollut tilikauden alkaessa varastoja.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta