Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Tilinpäätöksen vahvistaminen MMM/2021/53

« Raha-asiainvaliokunta 25.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Esa Hiiva, Maatalousneuvos p.029 5162265
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö saisi vahvistaa maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä olevan maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen liitteen 4 mukaisesti. Maatilatalouden kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.–31.12.2020 oli 72 881 213,08 euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä 31.12.2020 oli 411 346 813,60 euroa, kun se vuoden 2019 lopussa oli 316 550 577,49 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahastoa pääomitettiin valtion vuoden 2020 talousarviosta yhteensä 166,8 miljoonalla eurolla Rahastoon kertyi tuloja 226,59 miljoonaa euroa, kun tuloihin lasketaan mukaan edelliseltä vuodelta siirtyneet sitomattomat varat. Rahaston menot koostuvat pääosin myönnetyistä avustuksista. Suunnitelluista menoista sidottiin 91,3%.
Esitys
Puolletaan
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta