Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2021 noottienvaihdolla Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tehty sopimus. Sopimus on tullut voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdystä sopimuksesta sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä ja että kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus julkaistaan säädöskokoelman sopimussarjassa pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen