Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2021/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös Arktisen politiikan strategiasta

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Nina Brander, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160347
Asia
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategisessa kokonaisuudessa Suomi kokoaan suurempi maailmalla on tunnistettu tarve arktisen yhteistyön vahvistamiseksi. Tämä on ollut lähtökohtana Arktisen politiikan strategian laatimiselle. Strategian mukaan koko Suomi on arktinen maa. Suomen arktiset intressit ja arktinen osaaminen koskettavat koko maata, ja toisaalta koko Suomen arktisuus tukee ja vahvistaa Suomen kansainvälistä arktista maakuvaa. Arktisen politiikan strategia määrittelee Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi. Kaiken toiminnan arktisella alueella tulee perustua luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen. Näistä lähtökohdista voidaan tarkastella myös taloudelliseen toimintaan ja Suomen taloudellisiin intresseihin liittyviä tavoitteita. Strategia kattaa noin kaksi vaalikautta ja ulottuu vuoteen 2030 asti. Strategian johdannossa esitellään arktisen politiikan kansainvälistä viitekehystä ja arktisen turvallisuuden kysymyksiä. Strategiassa priorisoidaan painopistealueita: 1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen 2. Asukkaat (hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet) 3. Arktinen osaaminen (elinkeinot ja huippututkimus) 4. Infrastruktuuri ja logistiikka Strategian painopistealueissa esitellään painopistealueen tilannekuva, tavoiteltu kehitys arktisella alueella ja konkreettiset toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen Arktisen politiikan strategiasta.
Vaikutukset
Toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset ja niiden ajoitus selvitetään. Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Tavoitteita ja toimenpiteitä ei ole kaikilta osin mahdollista toteuttaa vaalikaudella 2019–2023. Kyseessä on kymmenen vuoden strategia, jonka eri toimien toteuttaminen arvioidaan tulevissa kehyspäätöksissä ja valtion talousarvioissa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanon seurannasta vastaa ministeriöiden Arktisten vastuuvirkamiesten työryhmä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen