Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2020 suoritettavista korvauksista

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Mirvo, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162468
Asia
Ehdotetussa asetuksessa osoitettaisiin Ahvenanmaan maakunnan kunnille korvaukset vuodelta 2020 maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta. Korvaukset olisivat yhteensä 50 000 euroa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2020 suoritettavista korvauksista
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Korvaukset maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.20.01. (Ruokaviraston toimintamenot)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen