Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuoden 2021 maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna noudatettavasta menettelystä annettavalla asetuksella esitetään annettavaksi tarkempia säännöksiä hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä siten, että hakemus voitaisiin siirtää kokonaan tai osittain maatilan uudelle haltijalle kuten aiemmin asiasta voimassa olleissa säädöksissä on säädetty. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2021 noudatettavasta menettelystä
Vaikutukset
Taloudelliset Asetuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia, koska varsinaiset tuen suuruudet ja määrärahan käyttö määrätään vuosittaisissa valtion talousarvioissa eri tulotukimomenteilla sekä näiden käytöstä säädetyillä erillisillä asetuksilla. Näistä tär-keimpiä ovat vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (99/2021), vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (100/2021), sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta annettu valtioneuvoston asetus (101/2021), perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettu valtioneuvoston asetus (234/2015), valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta ( /2021), ympäristökorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (235/2015), luonnonhaittakorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (236/2015), luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (237/2015), ei-tuotannollisten investointien korvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (238/2015) ja eläinten hyvinvointikorvauksesta annettu valtioneuvoston asetus (121/2015) sekä näitä vastaavat EU-säädökset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen