Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Ehdotuksen mukaan eläintautilain nojalla annettaisiin uusi valtioneuvoston asetus vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä. Asetus vastaisi sisällöltään samannimistä asetusta 1339/2019, joka kumoutui eläintautilain (441/2013) korvautuessa uudella eläintautilailla 21.4.2021. Asetus liittyy komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/605, joka julkaistiin 15.4. Asetus on edelleen tarpeen afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Eläintautilain 46 § koskee toiminnanharjoittajien velvollisuutta jakaa jäsenvaltioiden välisen matkustajaliikenteen ja postipalvelun asiakkaille tietoa vakavan eläintautivaaran vuoksi asetetuista kielloista ja muista suojatoimenpiteistä. Ehdotettuun asetukseen sisältyvät tarkemmat säännökset siitä, mitä taudinpurkauksia ja toiminnanharjoittajia tiedonjakovelvollisuus koskee sekä tiedon jakamista koskevista vähimmäisvaatimuksista. Ehdotuksen mukaan velvollisuus koskisi voimassa olevan asetuksen tavoin afrikkalaisen sikaruton taudinpurkauksia. Tiedonjakovelvollisuus olisi asetuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla EU:n sisäiseen matkustajaliikenteeseen käytettävien satamien ja lentoasemien pitäjillä. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 27.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vakavaa eläintautivaaraa koskevasta tiedottamisesta Euroopan unionin sisäisessä matkustajaliikenteessä
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen