Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 9 §:ään lisättäisiin tukioikeuksien arvo vuonna 2021. Perustukea maksettaisiin tukialueella AB 122,37 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 106,22 euroa hehtaarilta. Asetukseen lisättäisiin myös viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtainen määrä vuonna 2021. Viherryttämistukea maksettaisiin tukialueella AB 74,00 euroa hehtaarilta ja tukialueella C 64,30 euroa hehtaarilta. Vuonna 2021 nuoren viljelijän tuen enimmäismäärä olisi 1 prosentti vuosittaisesta suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä. Tukea maksettaisiin 81,00 euroa hehtaarilta. Asetukseen lisättäisiin myös perustuen ja viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät vuonna 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion mukaan momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 516,900 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2021 perustukea varten enintään noin 250 miljoonaa euroa, viherryttämistukea varten enintään noin 155 miljoonaa euroa ja nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 10 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen