Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Luonnonhaittakorvauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (236/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 15 §:ään, joka koskee luonnonhaittakorvauksen määrää, ehdotetaan tehtäväksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 tehtyä muutosta vastaava muutos. EU-osarahoitteisen ja kokonaan kansallisesti rahoitettavan luonnonhaittakorvauksen osuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kansallisen rahoituksen määrä vähenee ja EU-osarahoitteisen määrä kasvaa. Luonnonhaittakorvauksen EU-osarahoitteisen ja kokonaan kansallisesti rahoitetun osuuden yhteenlaskettu määrä hehtaaria kohden säilyy kuitenkin vuonna 2021 vuoden 2020 tasolla. Asetuksen 6 §:ää muutettaisiin siten, että korvauskelpoisuutta saisi vaihtaa korvauskelpoisen alan ja korvauskelvottoman alan välillä, jos vaihdettava ala on tilakohtaisesti vähintään 0,2 hehtaaria. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 26.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 15 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Luonnonhaittakorvauksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.44 (Luonnonhaittakorvaukset) määrärahasta. Vuonna 2021 momentilla arvioidaan tarvittavan määrärahaa yhteensä 551,888 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 valtion talousarvion mukaan momentin määräraha on 617,764 miljoonaa euroa. Määrärahasta Euroopan unionin rahoitusosuus on 191,906 miljoonaa euroa, valtion osuus 265,013 miljoonaa euroa ja kokonaan kansallisesti rahoitetun luonnonhaittakorvauksen osuus 160,845 miljoonaa euroa. Lisäksi momentilla 30.20.44 on vuonna 2021 noin 60 miljoonaa euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa. Siirtyvästä määrärahasta käytetään noin 50 miljoonaa euroa vuodelta 2020 maksettavan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen maksamiseen keväällä 2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen