Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/99

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (7/2015) ehdotetaan muutettavaksi liitteen 2 osalta. Liitteeseen 2 ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteiset säädösviitteiden muutokset, jotka johtuvat elintarvikehygieniaan ja eläintauteihin liittyvässä kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.5.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen