Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:n perusteella tehty pöytäkirja. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 13 päivänä toukokuuta 2021. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjan määräykset sovellettiin pääosin myös vuonna 2020. Pöytäkirjaan lisättiin kalastuskaudelle 2021 uutena määräyksenä maininta siitä, että lohenkalastusta koskevan kiellon aikana 11.6.-15.9.2021 saa kalastaa vain sellaisilla kiinteillä pyydyksillä, joille on myönnetty poikkeus lohta koskevasta purkamisvelvoitteesta voimassa olevalla EU:n asetuksella. Muutoksen avulla lohen vapautusvelvoite ja siihen liittyvät määräykset ulotetaan koskemaan myös kiinteillä pyydyksillä tapahtuvaa vapaa-ajankalastusta, jota esiintyy Ruotsin puolella. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset sisällytetään kunkin sopijapuolen kansalliseen lainsäädäntöön siten, että ne tulevat voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen