Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus MMM/2021/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021-2026

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Eija Kirjavainen, Kalastusneuvos p.029 5162404
Asia

Asetuksella säädettäisiin kalastusrajoituksista, joilla on tarkoitus kieltää kokonaan saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten ja kalastustapojen käyttö saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 14.4.2026 saakka. Lisäksi vuosittain ajanjaksolla 15.4-30.6 olisi verkkopyydysten käyttö kielletty kokonaan lukuun ottamatta muikkuverkkoja. Muikkuverkkojen käyttö olisi kielletty vuosittain 15.4- 20.6.* välisenä aikana. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.5.2021.

 

* Huom! Kuukausi korjattu asetustekstin mukaiseksi.

 

Istuntotapahtumat: 

Päätös syntyi äänin 10 - 2.

Ministerit Mikkonen ja Saramo jättivät eriävän mielipiteen.

Lausumaehdotuksesta tuli valtioneuvoston lausuma.

 

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021-2026
Vaikutukset
Asetuksella muodostetaan Saimaalle yhtenäinen kalastuksenrajoitusalue, jolla saimaannorpalle vahingollisimpien pyydysten ja kalastustapojen käyttö kiellettäisiin kokonaan tai tiettynä aikana vuodesta. Asetuksella vähennettäisiin riskiä saimaannorppien kuolemiseen kalastuksen sivusaaliina ja siten edesautettaisiin lajin suotuisan suojelutason saavuttamista ja saimaannorppakannan kasvua lajin suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Esityksellä pyritään mahdollistamaan edellytykset kalastukselle ympärivuotisesti sekä kaupallisen kalastuksen että vapaa-ajankalastuksen osalta siten, että esityksellä myös turvattaisiin saimaannorppakannan myönteinen kasvu tulevaisuudessa. Asetus kiristäisi edellisiä kalastusrajoituksia rajoitusalueen laajentumisen, muikkuverkkojen käyttökiellon 15.4-20.6 sekä ankkuroimattomien verkkojen käyttökiellon johdosta. Esitys mahdollistaa alueelta pyydetyn kotimaisen kalan saatavuuden kotitalouksiin, kauppoihin ja ravintoloihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen