Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

MMM valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston asetus LVM/2021/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342397
Asia

Meriliikenteen tukemisesta annettua valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää ehdotetaan muutettavaksi voimassaolon osalta. Asetuksen voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2021 asti. Asetus on tällä hetkellä säädetty olemaan voimassa 30.6.2021 asti. Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös loppuvuonna 2021 koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittymisen johdosta. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Valtion vuoden 2020 IV lisätalousarviossa valtionavustukselle on varattu 24,8 miljoonan euron määräraha momentille 31.20.51 (avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin). Valtionvuoden 2021 I lisätalousarviossa momentille on myönnetty lisämäärärahaa 23,15 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa uudestaan lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden liikennöinnin tukeen 23,15 miljoonan euron lisämäärärahaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen