Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 72/2021 vp; EV 72/2021 vp)

HE 72/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen